بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/02
کل خالص ارزش دارائی ها 1,096,429,816,884 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,735 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,009,329 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,246 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,094,530

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/03

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي داريا روش

مدیر ثبت:

كارگزاري ملل پويا

مدیران سرمایه گذاری:

امين گلواني

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا

نمودار‌ها