بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/23
کل خالص ارزش دارائی ها 1,341,344,112,489 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,624 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,915 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,838 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,325,931

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/03

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

متولی صندوق:

سبدگردان هدف

مدیر ثبت:

كارگزاري ملل پويا

مدیران سرمایه گذاری:

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا

نمودار‌ها